Tin tuyển dụng
 • Tin tuyển dụng ngày 3/9/2018
  04 Th 10 2018

  Tin tuyển dụng ngày 3/9/2018

  ngocduy
  Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư nh...
 • Tin tuyển dụng ngày 4/10/2018
  21 Th 12 2017

  Tin tuyển dụng ngày 4/10/2018

  ngocduy
  Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư nh...
Loading ...
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Danh mục tin tức